Vuodenaikaan nähden leuto ja sateinen sää laskivat sähkön spot-hintaa viime vuoden lopussa.  Joulukuussa laskua oli 5 % edelliseen kuukauteen verrattuna ja 6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.  Suotuisan sään lisäksi tuotantotilanne Suomessa oli hyvä eikä siirtoyhteyksissä esiintynyt ongelmia, mikä piti myös Suomen aluehintaeron systeemihintaan nähden alhaisena.
Pohjoismaisten sähköjohdannaisten hinnat olivat joulukuussa lievässä laskussa.  Leuto ja sateinen sää ja sen myötä vahvistunut vesitilanne laskivat varsinkin lähimpien kuukausi- ja neljännesvuosituotteiden hintoja.  Sadanta ja vesivarastot olivatkin vuodenvaihteessa selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.
Johdannaishintojen laskua lievensivät kuitenkin hiilen ja öljyn vahva hintakehitys ja vuoden lopussa vahvistunut päästöoikeuden hinta.  Hiilen kysyntä on edelleen voimakasta, minkä lisäksi odotettavissa olevat talven rankkasateet aiheuttavat mahdollisia häiriöitä tuotantoalueilla.  Sitä vastoin päästöoikeuden hinnan odotetaan jälleen laskevan todellisen kaupankäynnin vilkastuessa, kun pelkät noteeraukset vähenevät.
Pitkän ajan sääennusteen mukaan talvesta on tulossa keskimääräistä leudompi, joten sähkönkään hintaan ei ole odotettavissa vuodenaikaan nähden tyypillisiä nousupaineita.  Siten nyt on ajankohtaista suunnitella sähkön hintakiinnityksiä pitkälle tulevaisuuteen.