Viime syksynä alkanut sähkön hinnannousu on vuodenvaihteessa taittunut leudon talven ansiosta, vaikka vesitilanne oli keskimääräistä huonompi.  Kivihiilen hinta on jopa noussut alkuvuoden aikana, mutta muut markkinasähkön hintaan vaikuttavat tekijät ovat laskeneet.

Pörssisähkön hinta on ollut lievässä nousussa koko kevään aikana, sillä vesitilanne on pysynyt normaalia huonompana.  Silti sähkön hintataso on historiallisen alhaalla ainakin sulamisvesien jälkeiseen varastotilanteeseen asti.  Mikäli altaiden täyttöaste jää keskimääräistä alemmaksi, sähkön hinta voi nousta jälleen.
Sähkön spot-hinnan kuukausikeskiarvo ja vastaava vuositason hinta (€/MWh).  Lähde: Nord Pool Spot

Spot-pohjainen sähkökauppa on ollut jo pitkään taloudellinen vaihtoehto.  Riski hinnannousulle kuitenkin kasvaa koko ajan.  Tärkein Pohjoismaiden hintoihin vaikuttava tekijä on säätila ja siitä johtuva vesialtaiden täyttöaste, sillä vähäinen vesimäärä johtaa muiden kalliimpien tuotantomuotojen käyttöön.

Kevään edetessä vesitilanne paranee aina hetkellisesti ja luo pohjan hintavakaudelle lyhyellä tähtäimellä.  Lisäksi päästöoikeuksienkin hinta on jo vuosia pysynyt matalalla tasolla.

Sähkön kilpailuttaminen osaltanne jopa vuosiksi eteenpäin on nyt hyvin perusteltua, koska markkinasähkön hinta nousee varmasti näin pitkän alhaisen kauden jälkeen.