Viime syksynä alkanut sähkön hinnannousu on vuodenvaihteessa taittunut leudon talven ansiosta, vaikka vesitilanne oli keskimääräistä huonompi. Kivihiilen hinta on jopa noussut alkuvuoden aikana, mutta muut markkinasähkön hintaan vaikuttavat tekijät ovat laskeneet.
Edullisimmillaan sähkön hinta oli viime keväänä, mutta nytkin taso on vain vähän tätä korkeammalla. Spot-sähkön hetkellinen notkahdus nähtiin viimeksi heinäkuussa vuonna 2015.


Sähkön spot-hinnan kuukausikeskiarvo ja vastaava vuositason hinta kuukausittain (€/MWh). Lähde: Nord Pool Spot

Spot-pohjainen sähkökauppa on ollut jo pitkään taloudellinen vaihtoehto. Riski hinnannousulle kuitenkin kasvaa koko ajan. Tärkein Pohjoismaiden hintoihin vaikuttava tekijä on säätila ja siitä johtuva vesialtaiden täyttöaste, sillä vähäinen vesimäärä johtaa muiden kalliimpien tuotantomuotojen käyttöön.

Markkinasähkön hinnan arvioidaan pysyvän lähikuukausina varsin vakaana. Ainoastaan säätyypin muuttuminen normaaliin suuntaan voi vaikuttaa hetkellisesti hintaa nostavasti. Kevään edetessä vesitilanne jälleen paranee ja luo pohjan hinnanlaskun jatkumiselle. Lisäksi päästöoikeuksienkin hinta on jo vuosia pysynyt matalalla tasolla eikä nopeita muutoksia ole tiedossa, ainakaan lähiaikoina.

Kiinteän määräaikaisen sähkösopimuksen tekeminen jopa vuosiksi eteenpäin on tänä keväänä hyvin perusteltua, joten nyt kannattaa liittyä edullisen sähkön yhteishankintaan kanssamme.