Spot vai kiinteähintaiset sopimukset vuosille 2017, 2018 ja 2019?

Kesäaikana hinnat tilapäisesti hieman kohosivat, mutta nyt on tarjolla edullisempaa sähköä ja kannattaa tehdä kiinteitä sopimuksia vuosiksi eteenpäin.

Raakaöljyn sekä päästöoikeuksien hintojen kohoaminen ja ennusteet kuivasta kesästä ovat saaneet sähkön hintaodotukset nousuun. Koska vesivoiman osuus sähköntuotannosta on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa poikkeuksellisen suuri, käytettävissä oleva vesimäärä vaikuttaa myös muiden kalliimpien tuotantomuotojen tarpeeseen.

Lyhyellä aikavälillä Pohjolassa vallitseva säätila on tärkein sähkön hintaan vaikuttava tekijä. Sähköpörssin hintoja nostaa tällä hetkellä myös se, ettei edullista ydinvoimaa ole kesän vuosihuoltojen vuoksi täysimääräisesti saatavilla.

Aivan lähiaikoina ei ole odotettavissa suuria vaihteluja suuntaan tai toiseen, ellei Brexit tai jokin muu sähkömarkkinan ulkopuolinen tekijä vaikuta sähkön hintaan.