Energiansäästö on yhteiskunnassa ajankohtainen asia. Vähitellen yritysjohto ja kiinteistöjen hoitajat reagoivat asiaan. Viimeistäänkin valtiovallan tiukkenevien säännösten ja vaatimusten myötä on tehtävä jotain. Energiakatselmuksia yritykset ovat Motiva-tuella tilanneet ja teettäneet aiemminkin, mutta tilaajat ovat olleet monesti tyytymättömiä selvitysten tuloksiin. Motivaation ja uskon puutteessa laskennallisiin säästöihin, löydetyt säästömahdollisuudet ovat jääneet toteuttamatta. Konkreettinen tieto saavutetuista säästöistä on jäänyt toteen näyttämättä. Johtuen em. asiasta, tällä hetkellä uusia energiakatselmuksia tehdään aika vähän. Lisäksi Motivan tukirahojen jääminen pois tämän vuoden alusta, heikentää tilannetta entuudestaan.

Energian käytön tehostamiseen asiakkaat tarvitsisivat kunnon näyttöjä saavutettavista säästöistä. Mittaustekniikka antaa siihen vastauksia ja tietoa. Kun kiinteistön kartoitus tehdään hyvin, mitataan ensin alkutilanne riittävän pitkällä aikaperspektiivillä. Saatua dataa vertaan muiden vastaavien kohteiden tuloksiin. Näin päästään kiinni suurimpiin kustannusten aiheuttajiin ja –säästöpotentiaaleihin. Kun kiinteistön energian haaskaajat on poistettu ja vaihdettu tehokkaanpiin ratkaisuihin, voidaan mittausten avulla todeta asioiden uusi tilanne ja saavutettujen vuotuisten säästöjen määrä. Tämä on asiakkaiden vaatimaa konkretiaa. Lisäksi, jos korjaustyön tekijä sitoutuu ottamaan palkkion saavutetun hyödyn suhteessa, palvelu on helppoa myydä asiakkaalle.